Trwa wczytywanie danych...

Dziennik Historii Polski

1575

(443 lata temu)

Dziennik Historii Polski
W wyborach elekcyjnych Anna Jagiellonka została wybrana na króla Polski.

1787

(231 lat temu)

Urodził się major Tadeusz Gabriel Siemoński, dowódca 8 Pułku Strzelców Pieszych Królestwa Kongresowego, a także dowódca Kompanii Przybocznej Naczelnego Wodza gen. dywizji ks. M. Radziwiłła w Gwardii Akademickiej.

1830

(188 lat temu)

Powstanie listopadowe zostało uznane przez Sejm Królestwa Polskiego za powstanie narodowe.
 Miejsca pamięci

1907

(111 lat temu)

Urodził się Władysław Findysz duchowny, pierwszy wyniesiony na ołtarze męczennik komunizmu z terenu Polski.

1919

(99 lat temu)

Powołany został nowy rząd z Leopoldem Skulskim na czele.

1927

(91 lat temu)

Na mocy rozporządzenia Prezydenta RP odcień koloru czerwonego na fladze Rzeczpospolitej zmieniony został z karmazynu na cynober.
Ważne

1939

(79 lat temu)

Dziennik Historii Polski
W Szamotułach funkcjonariusze tamtejszego posterunku żandarmerii niemieckiej dokonali pod murami tamtejszego klasztoru egzekucji przez rozstrzelanie na 10 Polakach.

1940

(78 lat temu)

Z obozu Sachcenhaussen do obozu w Dachau przetransportowano 527 uwięzionych tam polskich księży.

1942

(76 lat temu)

Do KL Auschwitz trafił pierwszy transport Polaków wysiedlonych z Zamojszczyzny, była to realizacja niemieckiego „Generalplan Ost” (Generalny Plan Wschodni).
Ważne

1943

(75 lat temu)

Dokonany został, przez oddział „Agat” Komendy Głównej AK dowodzonej przez Kazimierza Kardasia ps. „Orkan”, udany zamach na Emila Brauna, który kierował Urzędem Kwaterunkowym i był współodpowiedzialny za uliczne łapanki w Warszawie.
Ważne

1946

(72 lata temu)

We wsi Niemyje-Skłody w województwie podlaskim, oddział Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i funkcjonariusze UB urządzili obławę na żołnierzy 4. Szwadronu 5. Brygady Wileńskiej pod dowództwem podporucznika Henryka Wieliczko.
Ważne

1966

(52 lata temu)

Zmarł premier rządu RP na uchodźstwie w latach 1943-44, działacz ruchu ludowego - Stanisław Mikołajczyk.
Ważne

1981

(37 lat temu)

Dziennik Historii Polski
Nadane zostało o 6 rano radiowe wystąpienie generała Wojciecha Jaruzelskiego. Podał on wiadomość o powołaniu Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego oraz o wprowadzeniu, dekretem Rady Państwa, stanu wojennego w całym kraju.
 Miejsca pamięci